your technology • right market

HIT HAKKINDA

HİT, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan, TTGV’ye özgü “Girişim Geliştirme Modeli” üzerine kurgulanan bir tematik geliştirme programıdır.

Programdaki geliştirme sürecinin öngördüğü pazar uzmanlığı yoğunlaşmasının sağlanabilmesi için seçilen tematik alanda girişimlerin ihtiyaçları ve yol haritaları belirlenmektedir. 

Hit Program Adimlari Nasil

HEDEF KİTLE

Programa başvuru yapan girişimlerin, pazara sunulması öngörülen ürün/hizmetle ilgili,

  • Ölçülebilir ve ulaşılabilir bir pazarın varlığını,
  • Varlığı kabul edilmiş bir problemi/ihtiyacı ve bu ihtiyaç için açık ve pazarlanabilir bir çözümü,
  • Ürün/hizmet çözümü ile ilgili fonksiyonel bir prototipin varlığını (MVP),
  • Ürün/hizmetin teknoloji ve bilgi birikimi açısından rekabetçi özelliklerini,
  • Belirli tipte müşteri sınıf(lar)ını, öngörüsel gelir modelini ve
  • Girişimci takımın (girişim ortaklarının) deneyim ve niteliklerini açıklayan bir iş planı sunmaları gerekmektedir.

Program kapsamına seçilecek girişimin, yönlendirmeye ve gelişmeye uygun nitelikte olması, yatırım alma olasılığının yüksek ve/veya Program ile geliştirilebilir olması Programa kabulü için tercih sebebi olacaktır. 

PROGRAM ÖZELLİKLERİ

HİT, TTGV’nin öncelikli olarak belirlediği tematik dikeyler odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara giriş süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda, kabul edilen girişimlerin kabul tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde herhangi bir bağımsız yatırımcıdan yatırım alması durumunda, yatırımcının kullanacağı değerleme üzerinden TTGV’nin 1 milyon ABD Doları’na kadar %10 iskonto ile eş yatırım olarak yatırıma katılma hakkı bulunacaktır. 

Programın özgün metodolojik yaklaşımı çerçevesinde endüstriden ve sektörün çeşitli katmanlarından profesyonellerin, mentör ve danışmanların girişimlerle iş geliştirme süreçlerini birlikte belirlemeleri ve girişime özel reçetenin oluşturulması sağlanmaktadır.

Operasyonel süreçlerde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlanmaktadır.

Program uygulamasında yeni girişimleri geliştirme ve pazara etkin şekilde girişlerini hızlandırmak için TTGV takımı ile birlikte entegre çalışacak danışmanların yanı sıra, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde mentörlük, strateji geliştirme, satış, pazarlama, akreditasyon, sertifikasyon ve tematik alana özgü diğer danışmanlık konularında yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyonel uzman ve kuruluşların profesyonel katkıları alınmaktadır.

Hit%20tablo

TAKIM

Evren Bükülmez
[email protected]

Betül Teke
[email protected]

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.