your technology • right market

HIT HAKKINDA

Teknoloji tabanlı girişimlerin ticarileşme süreçlerine kaldıraç sağlayacak farklı program modellerine ihtiyaca yönelik “İlk Pazara Giriş Yatırım Programı”, HİT adıyla 2017 yılı sonu itibarıyla kurgulanarak devreye alınmıştır.

Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

TTGV’nin odaklandığı etki niteliği yüksek alanlara yönelik oluşturulan program, ölçeklenebilecek bir referans model olarak tasarlanmıştır.

Program kapsamına seçilecek girişimin, yatırım alma olasılığının yüksek ve/veya Program ile geliştirilebilir olması Programa kabulü için tercih sebebi olacaktır. Pazara sunulacak ürün ile ilgili, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir pazarın varlığını, kabul edilmiş bir problem için açık ve pazarlanabilir çözümünü, belirli tipte müşteri sınıf(lar)ını, öngörüsel gelir modelini ve girişimci takımın (girişim ortaklarının) deneyim ve niteliklerini açıklayan bir iş planı sunumu bulunması beklenmektedir.

“İlk Pazara Giriş Yatırım Programı”, TTGV’nin öncelikli olarak belirlediği alanlar odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara girme süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Bu doğrultuda, destek kapsamına kabul edilen girişimlerin kabul tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde herhangi bir bağımsız yatırımcıdan yatırım alması durumunda, yatırımcının kullanacağı değerleme üzerinden TTGV’nin 1 milyon ABD Doları’na kadar %10 iskonto ile eş yatırım olarak yatırıma katılma hakkı bulunacaktır.

Programın operasyonel süreçlerinde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlayacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

Program’a kabul edilecek girişimlerin, rekabetçi potansiyele sahip ürünü kapsamında kavramsal doğrulama aşamasını geçmiş, ürün-pazar uyumunu sağlama aşamasında olan ve henüz pazarda ölçek ekonomisine uygun satışlara başlamamış olması beklenmektedir.

Program kapsamına seçilecek girişimin, yatırım alma olasılığının yüksek ve/veya Program ile geliştirilebilir olması Program’a kabulü için tercih sebebi olacaktır.

 

Pazara sunulacak ürün ile ilgili, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir pazarın varlığını, kabul edilmiş bir problem için açık ve pazarlanabilir çözümünü, belirli tipte müşteri sınıf(lar)ını, öngörüsel gelir modelini ve girişimci takımın (girişim ortaklarının) deneyim ve niteliklerini açıklayan bir iş planı sunumu bulunması beklenmektedir.

TAKIM

Evren Bükülmez
[email protected]

Işgın Vural
[email protected]

İrem Gürses
[email protected]

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.