TTGV 250(k) Hakkında

Yeniden Tasarladığımız 250(k) Programı'nda Fikirlerin Pazarda Görünür Değerinin Belirlenmesi ve İş Modeline Dönüştürülmesi için Programda Oluşturulacak Ekiplere Seçilecek ve Yetenek Havuzumuza Katılacak Potansiyeli Güçlü Adaylar Arıyoruz!

Alanında profesyonel kurum ve kişiler tarafından gelen fikirlerin bir iş modeline dönüştürülmesi yolculuğunda geleceğin iş geliştirme liderlerini belirlemeyi hedefliyoruz.

Programın Amacı

 • Fikirleri sahiplenecek yetenekleri ve fikir geliştirme ekiplerini inşa etmek, yetenek havuzu oluşturmak
 • Fikir ve fikir geliştirme ekibin eşleşmesi ile başlayarak, iş fikirlerine ilişkin iş
  modeli geliştirilmesini sağlamak
 • Sektörel fırsatları keşfetmek ve sektörde veya akademide sıkışmış fikirlerin
  ortaya çıkmasına olanak sağlamak

Programın Ana Başarı Kriteri

Girişim ekiplerinin verilen bir fikre ilişkin müşteri keşfi ve kesitleri, pazar analizi, ihtiyaç doğrulaması, rekabet koşulları, pazara giriş engelleri gibi alanlarda strateji ve uygulanabilir yol haritaları geliştirmelerini sağlamak

TAKVİM

Son Başvuru Tarih
26 Nisan

Değerlendirme
26- 30 Nisan

Değerlendirme Sonuçları
03 Mayıs

250(k) Program Başlangıcı
03 Mayıs

 

 

PROGRAM SÜRECİ

 Programda üzerinde çalışılacak iş fikirlerinin TTGV’nin Sağlık, Tarım-Gıda, Eğitim ve Çevre alanlarında iş birliğinde olduğu kurum ve kişilerden temin edilmektedir. 

Fikri kıymetlendirecek ekiplerin, girişimci dinamizmine sahip, iş geliştirme, pazar araştırması gibi konularda istekli ve bu isteği öğrenme ve yeteneklerini geliştirme motivasyonu olarak kullanmayı hedefleyen bireylerin katılımıyla oluşturulması hedeflenmiştir.

aşamalar

 

Eğer siz de,
 • Fikir testi ve validasyon metodolojisini deneyimlemek istiyorsanız,
 • Seçilen fikirlerin pazar, rekabet ve yol haritası analizinden oluşan yolculukta fikir sponsorları ve dış kurumların yetenek ihtiyaçlarına yönelik görünürlük elde etmek istiyorsanız, 
 • Fikirlerin iş modeline dönüştürülmesinde yetenek havuzumuza katılıp oluşturacağımız ekiplerde "ben de olmalıyım!" diyorsanız  

  Doğru yerdesiniz!

 

Fikri Anlamlandirmak

Fikir Hazırlama ve Fikirleri Geliştirecek Ekipleri Seçme

Fikir Sahipleri tarafından Programa sunulan fikirlerin somutlaştırılması ve Girişim Ekipleri tarafından değerlendirilebileceği bir formata sokulmasına yönelik hazırlama çalışmaları yapılır.

Fikirlerin pazarda görünür değerinin belirlenmesi ve iş modeline dönüştürülmesi için yetenek havuzumuza katılıp, oluşturulacak ekiplerde yer alacak adayların başvurularının alınıp değerlendirilmesi yapılır. Buradaki kişilerin “Açık Fikirli”, “İşbirliğine Açık”, “Bağlılık”, “Dışa Dönük” ve “Duygusal Tutarlılık”  özelliklerine göre ekipler oluşturulur.

Eşleşme

Hazırlama kapsamında geliştirilen fikirlerin uygun detayda bir özeti ile oluşturulan Fikri Geliştirecek Ekiplerin tanıtımını içerek bilgileri Program için hazırlan bir portalde paylaşılarakve  Fikirler ekiplerin incelmesine açılacaktır.

Portal üzerinden Fikirlere Ekipler tarafından eşleşme talebi gönderilebilecek. Programın onayladığı eşleşmeler kesinleşmiş olur. Eşleşme sağlayamayan Ekipler Programın geliştirme bölümüne geçemeyeceğinden, Ekiplerden en az bir Fikri seçmeleri beklenmektedir.

Checklist

Is Gelistirme

Geliştirme

Eşleşmesi tamamlanmış fikirler için Ekipler fikri geliştirmek için hazırlanmış haftalık portal üzerinden takip edilecek sürece başlarlar.

Hafta hafta belirlenmiş olan eğitimler, sektör profesyonelleri buluşması ve workshop'ların yanında geliştirme süreci TTGV ve TTGV’nin atayacağı rol model mentörler ve ekip sorumluları tarafından da takip edilir, gerekli yönlendirmeler yapılır. Girişimci Takımlardan ürün ve pazarı doğrulayacak müşteri ve kullanıcı görüşmelerini yapmaları, fikri haklar, teknoloji, tasarım ve diğer ürünün başarısını etkileyecek hususları araştırarak uygun iş modelleri geliştirmeleri beklenir.

Girişimci Takımlar bu süreçte doğru ürün pazar eşleşmesi, pazara giriş stratejisi ve fiyatlandırma gibi ekonomik modelleri de geliştirir.

Değerlendirme ve Ödüllendirme

Geliştirilen iş modeli/planları Fikir Sponsorlarından oluşan bir jüri ve diğer dinleyicilerin huzurunda sunularak değerlendirilir. Ekipler iş fikrine ilişkin ticari fırsatların büyüklüğüne göre değerlendirilmeyecektir. Bir analiz ve yetkinlik geliştirme programı olarak iş fikrinin pazardaki görünür değerinin farklı boyutlarıyla değerlendirilmesi ve ticari yol haritasına ilişkin bulguların toplanması öne çıkarılacaktır.
Program sonunda ekiplerden demografi ve segmentasyon, hedef piyasalar, pazar ihtiyacı, rekabet koşulları, pazara giriş engelleri gibi konularda strateji ve çözüm yolları geliştirmeleri beklenmektedir.

Süreçte çıkan tüm fikri haklar program öncesinde baki olan haklar saklı kalmak kaydı ile, program için belirlenecek bir ortaklık modeli ile Girişim Takım ve Fikir Sahibi’ne ait olacaktır. Bu kapsamda yatırımcılarla görüşmek ve çıkan iş planını uygulamak veya uygulamamak konusunda serbest olacaklardır.

Değerlendirme sonrası başarılı ekiplere online eğitim ve koçluk alabilecekleri profesyonel gelişim çeki verilmesi öngörülmektedir.

Demo Day

İLETİŞİM

Daha fazla bilgi almak için [email protected] adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.